Connect

Kirke handler om relasjoner fremfor aktiviteter.
Det kristne livet uttrykkes, utvikles og praktiseres best gjennom å dele livet med hverandre i hverdagen.

Vi ønsker å støtte og hjelpe hverandre gjennom fellesskap. Det kan være over en frokost, rask kaffe, lunsj eller et gourmetmåltid. Vi ønsker å være en kirke der vi hjelper og oppmuntrer hverandre til å leve livet som Jesus gjorde og lærte. Vi vil være en kirke der vi lever livet i relasjon med hverandre.

I UNITED består en connect som regel av 3-10 personer som ukentlig møtes i hjemmene til hverandre for å dele hverdagen, livet med Gud, snakke og be sammen.

Ønsker du å bli invitert inn i en connect? Fyll ut skjemaet til høyre.