Loading...

UNITED OSLO

Hele evangeliet til hele mennesket

Søndag

En dag i uka skal få være helt annerledes enn de andre!
Hver søndag møtes vi for å bli minnet om, og feire troen på, Jesu oppstandelse. 

Vi feirer gudstjeneste i Hausmannsgate 22 hver søndag kl. 16

Gudstjenester

Gudstjenestene våre rammes inn av en liturgi med dype røtter, pakket inn i et moderne og fritt uttrykk. Liturgien i UNITED leder oss gjennom kirkens store fortelling om Guds storhet og nåde:

FRAMFOR GUDS ANSIKT

Med stillhet, bønn og lovsang får vi tre fram for Guds ansikt, og gi respons på Guds storhet og godhet mot oss.

FRAMFOR GUDS ORD

Gjennom Ordets forkynnelse forstår vi hvem Kristus er.

FRAMFOR GUDS BORD

Til bordet og måltidet i nattverden kommer vi med tomme hender slik at Kristus selv kan fylle oss med sin nåde og sitt liv.

FRAMFOR GUDS OPPRDAG

På Jesu Kristi oppdrag sendes vi oss ut i hverdagen til tjeneste for verden.

Kids

VIKTIGE - RAUSE - GÆRNE

Søndager feirer vi to gudstjenester i United: Én for voksne og en for barn!

FAMILIEGUDSTJENESTER

Både barn og voksne tilhører samme menighet. Derfor møtes vi alle sammen til familiegudstjeneste noen ganger i året! Her får vi kjenne på verdien av det store fellesskapet vi er en del av, og blir kjent på tvers av aldersgrupper.

Velkommen til søndag i UNITED, for store og små!

Hverdag

Troen på Jesus Kristus er på den ene siden dypt personlig, men den er aldri privat. Den leves ut og formes i fellesskap med Gud, og med hverandre.

I United møtes vi i hjemmene, både til spontane invitasjoner og til faste møteplasser. Et fast møtepunkt er Connect-gruppene, våre husfellesskap. Her finner livet og troen språk, her deles måltid og fellesskap, og her møter hverdagen perspektivet av evigheten.

Kontakt oss

post@unitedoslo.no
Hausmannsgate 22

Følg oss

Støtt oss
Elvanto