Loading...

UNITED OSLO

Hele evangeliet til hele mennesket gjennom hele livet

Søndager

En dag i uka skal få være helt annerledes enn de andre!
Hver søndag møtes vi for å bli minnet om, og feire troen på, Jesu oppstandelse.

Kick-off gudstjeneste i Hausmannsgate 22,  25. august kl. 16
Deretter har vi ukentlige gudstjenester i Hausmannsgate søndager kl. 16

Kids

Søndager feirer vi to gudstjenester i United: Én for voksne og en for barn!

Hverdag

Troen på Jesus Kristus er på den ene siden dypt personlig, men den er aldri privat. Den leves ut og formes i fellesskap med Gud, og med hverandre.