Loading...

Høytid

På samme måte som årstidene hjelper oss til å finne en livsrytme gjennom de ulike delene av året, så rammer evangeliets fortelling om Jesu liv inn det kristne årshjulet. Opp igjennom historien har Kirken feiret viktige høytider i de ulike delene av året for å minne oss selv på hvem vi er og hvilken fortelling vi er en del av. I vekslingen mellom det faste og det frie, mellom rytme og spontanitet, ønsker vi å skape rom for alle menneskers liv og tro, i alle livets faser. Den kristne troen gir en unik ramme for å markere og feire livet, og det ønsker vi å gjøre!

Kirkeåret 

Kirkeåret og høytidene gir en viktig ramme for troen og livene våre. Gjennom de ulike høytidene får vi gjenoppleve Jesu liv hvert år. Dette bidrar til å gi oss et rom og et språk for de ulike sidene ved troen vår. Enten vi følger adventstiden frem mot Jesu fødsel, fastetidens vei mot Jerusalem og korset, påsketidens glede over oppstandelsen, eller det nye livet med Den hellige ånd i pinsetiden, er disse høytidene en gave som kan hjelpe oss til fordypning og fornyelse i troen vår. Det handler om å følge Jesus i hans fotspor. Etterfølgelse.