Loading...

Hverdag

Det er i hverdagen livene våre formes – i vår etterfølgelse av Jesus Kristus. Etterfølgelsen skjer både i livets daler og på fjelltoppene. Størstedelen av livet består av hverdager – og midt i dette salige kaoset er Gud sammen med oss. Vi trenger en tro som er bærekraftig i møte med livets mange faser og fasetter slik at vi kan leve som hele mennesker. For vi er alle på vandring, vi er alle underveis. Men selv om vi er på ulike steder i livet og troen, så er vi alle invitert til fellesskap med Ham. I møte med Jesus blir vi forandret og vi får ta del i oppdraget om å forandre verden. Ikke alene og ikke i egen kraft, men sammen med Ham og med hverandre. Troen og fellesskapet er en kilde til kraft, kreativitet og livsglede.

Fellesskap

Troen på Jesus Kristus er på den ene siden dypt personlig, men den er aldri privat, og den leves ut og formes i fellesskap med Gud, og med hverandre. I United møtes vi i hjemmene, både til spontane invitasjoner og til faste møteplasser. Ett fast møtepunkt er Connect-gruppene, våre husfellesskap, som treffes ukentlig i hjemmene. Her finner livet og troen språk, her deles måltidet og fellesskapet og her møter hverdagen perspektivet av evigheten.