Loading...

Hviledag

Hviledagen er utgangspunktet og startstedet for alt vi gjør, og ikke bare stedet hvor vi henter nye krefter. Hviledagen er Guds gode invitasjon til oss mennesker, til å gjøre det radikale: Hvile. Med Gud. En dag i uka skal få være helt annerledes enn de andre, slik at vi kan justere perspektiv, retning og prioriteringer. Her møter Gud oss og utruster oss til livet og uken som ligger foran. På hviledagen blir vi minnet om hvem vi selv er i lys av hvem Han er.

Gudstjeneste

Fra de første kristne samlet seg til gudstjeneste den første dagen i uken for å feire oppstandelsen, frem til i dag, har søndagen og feiringen av gudstjeneste stått helt sentralt. Hver søndag møtes vi for å bli minnet om, og feire troen på, Jesu oppstandelse.  Gudstjenestene våre rammes inn av en liturgi med dype, sunne røtter, pakket inn i et moderne og fritt uttrykk. Liturgien leder oss gjennom bønner som har vært en del av Kirkens bønneliv gjennom århundrer, i lovsangen gir vi vår respons på Guds storhet og godhet mot oss, og gjennom Ordets forkynnelse forstår vi hvem Kristus er. Liturgien viser også vei fram mot gudstjenestens høydepunkt: Nattverden. Til bordet og måltidet kommer vi med tomme hender slik at Kristus selv kan fylle oss med sin nåde og sitt liv og sende oss ut i hverdagen til tjeneste for vår verden.